Kepler Land

My blogs

About me

Gender Male
Links Audio Clip
Introduction "Tháp đôi Kepler Land gồm 2 tòa tháp HH-01 41 tầng, HH-02 37 tầng. Công trình thuộc tổ hợp dự án Trung tâm Tài chính Thương mại và các công trình phụ trợ. Hai tòa tháp này được thiết kế đối nhau tạo thành một tác phẩm kiến trúc hoàn hảo. Khi hoàn thành 2 tòa tháp sẽ trở thành trung tâm thương mại của quận Hà Đông và của khu vực phía Tây Nam Hà Nội, là tâm điểm của Dự án và cũng là điểm nhấn của Khu đô thị Mỗ Lao. Thông tin liên hệ: - Website: https://keplerland.com.vn/ - Địa chỉ: KĐT Mộ Lao - Mỗ Lao - Hà Đông - Hà Nội - Fanpage: https://www.facebook.com/keplerland.com.vn - Điện thoại: 0334.182.553 - Email: chungcukeplerland@gmail.com - Hastag: #keplerland #chungcukeplerland #tsq #keplerlandmolao #duankeplerland"
Interests GOOGLE DRIVE https://drive.google.com/drive/u/8/folders/1A48Dk81Dh52LLvnEgeIeGDsHxGhOGCCf GOOGLE SHEETS https://docs.google.com/spreadsheets/d/1gk1QFcXvsbcitabPlXECy2o3eUw0othulQIqrtSyJyo/edit#gid=0 GOOGLE DOCS https://docs.google.com/document/d/1CmMYi1AGyoqEqeYLW_lx2HG8RDR-FRubZDfuD07SR6M/edit GOOGLE FORM https://forms.gle/9rxNuFAzgtgjhxuC7 GOOGLE DRAW https://docs.google.com/drawings/d/1XzjH-tAHgtr53Vj1IObAGOxlsz-2LvDTpwI-9Y7exHs/edit?usp=sharing GOOGLE SLIDE https://docs.google.com/presentation/d/1RZJRBzis2e1hdD04XmZ6QB7P_Kh5H2VA9YY499hLAA4/edit?usp=sharing GOOGLE SITE https://sites.google.com/view/keplerland BLOGSPOT https://chungcukeplerland.blogspot.com/ BLOGGER https://www.blogger.com/u/8/profile/03728842762503716969 DRAFT BLOGGER GG SCHOLAR https://scholar.google.com/citations?user=cFmVg00AAAAJ&hl=vi&authuser=8