Social Header

Dzięki Tobie internet może pozostać przyjaznym miejscem do tworzenia

Prosimy czytelników blogów o zgłaszanie treści niezgodnych z Wytycznymi dla społeczności Bloggera. Zgłoszenie nie oznacza automatycznego usunięcia. Zgłoszona treść jest sprawdzana przez weryfikatora celem potwierdzenia, czy narusza wytyczne dla społeczności. W takim wypadku jest ona usuwana z Bloggera. Autor nie dowie się, kto przesłał zgłoszenie.

ZGŁOŚ TREŚĆ
Blogger LogoZgłoszenie naruszenia zasad obowiązujących w społeczności

Jaki jest adres URL posta, którego chcesz zgłosić? *

Którą z wytycznych dla społeczności narusza Twoim zdaniem? *

Wyjaśnij dokładniej, dlaczego zgłaszasz tego posta *

Jakie uczucia wzbudził w Tobie ten post?

ZGŁOŚ
Community Guideline

Dziękujemy za zgłoszenie

Twoja opinia jest dla nas ważna, ponieważ dzięki niej Blogger pozostaje przyjaznym miejscem dla twórców i czytelników. Nie odpowiadamy na poszczególne raporty, ale weryfikujemy każde zgłoszenie i w razie potrzeby podejmujemy działania.

Jeśli uznamy, że ta treść narusza nasze wytyczne dla społeczności, możemy wykonać jedno z tych działań:

  • Umieścić przed daną zawartością stronę z ostrzeżeniem w celu powiadomienia czytelników.
  • Usunąć zawartość.
  • Powiadomić autorów i administratorów.
  • Umieścić link do kopii powiadomienia o usunięciu zawartości.
Aplikacje Google
Menu główne