Social Header

Hjälp till att göra webben en välkomnande plats att skapa på

Vi förlitar oss på att bloggläsare rapporterar det innehåll de anser inte följer Bloggers riktlinjer för communityn. När något rapporteras tas det inte bort automatiskt. Rapporterat innehåll granskas av mänskliga granskare för att verifiera att det bryter mot riktlinjerna för communityn. Om det gör det tas det bort från Blogger. Författaren får inte veta vem som skickade in rapporten som ledde till granskningen.

RAPPORTERA INNEHÅLL
Blogger LogoRapportera en gruppöverträdelse

Vilken webbadress har innehållet du vill rapportera? *

Vilka riktlinjer för communityn anser du att den bryter mot? *

Hjälp oss att förstå mer om varför du rapporterar det *

Hur kändes det när du såg det här inlägget?

RAPPORTERA
Community Guideline

Tack för att du rapporterade

Din feedback är viktig för att vi ska kunna göra Blogger till en välkomnande plats för både skapare och läsare. Även om vi inte svarar på enskilda rapporter granskar vi varje inlämning och vidtar åtgärder vid behov.

Om vi anser att det här innehållet bryter mot våra riktlinjer för communityn kan vi vidta någon av följande åtgärder:

  • Placera en varningssida framför innehållet för att avisera läsare
  • Ta bort det
  • Avisera skribenterna och administratörerna
  • Tillhandahålla en länk till en kopia av meddelandet om borttagning
Om du vill rapportera olagligt innehåll kan du gå hit i stället.
©2024 Blogger - Integritetspolicy
Googles appar
Huvudmeny