Social Header

Pomôžte nám zachovať na internete príjemné prostredie na tvorenie

Spoliehame sa, že čitatelia blogov nahlásia obsah, ktorý podľa nich nie je v súlade s pokynmi pre komunitu služby Blogger. Nahlásený obsah nie je automaticky odstránený. Najprv ho preskúmajú kontrolóri, ktorí overia, či skutočne porušuje pokyny pre komunitu. Ak áno, odstránia ho zo služby Blogger. Autor sa nedozvie, kto obsah pôvodne nahlásil.

NAHLÁSIŤ OBSAH
Blogger LogoNahlásenie porušenia pokynov pre komunitu

Aká je webová adresa príspevku, ktorý chcete nahlásiť? *

Ktorý pokyn pre komunitu bol podľa vás porušený? *

Pomôžte nám lepšie pochopiť, prečo chcete obsah nahlásiť *

Ako ste sa cítili, keď ste videli tento príspevok?

NAHLÁSIŤ
Community Guideline

Ďakujeme za vaše nahlásenie

Vaša spätná väzba nám pomáha udržiavať Blogger príjemným miestom pre autorov aj čitateľov. Na jednotlivé správy neodpovedáme, ale každé nahlásenie preskúmame a podnikneme príslušné opatrenia.

Ak zistíme, že tento obsah porušuje naše pokyny pre komunitu, môžeme:

  • pred daný obsah umiestniť stránku s upozornením pre čitateľov,
  • obsah odstrániť,
  • upozorniť autorov a správcov,
  • poskytnúť odkaz na oznámenie o odstránení.
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka