Social Header

Hjælp os med at beskytte vores online indholdsplatform

Vores bloglæsere hjælper os med at rapportere indhold, som de ikke mener overholder Bloggers retningslinjer for fællesskabet. Når indhold rapporteres, fjernes det ikke automatisk. Det rapporterede indhold gennemgås af menneskelige kontrollanter, der tjekker, om indholdet overtræder retningslinjerne for fællesskabet. Hvis det er tilfældet, fjernes indholdet fra Blogger. Forfatteren får ikke at vide, hvem der oprindeligt rapporterede indholdet.

RAPPORTÈR INDHOLD
Blogger LogoRapportér en overtrædelse af fællesskabets retningslinjer

Hvad er webadressen til det indlæg, du vil rapportere? *

Hvilke retningslinjer for fællesskabet mener du, indholdet er i strid med? *

Hjælp os med at få en bedre forståelse af, hvorfor du rapporterer det *

Hvordan fik du det af at se indlægget?

RAPPORTÉR
Community Guideline

Tak for rapporteringen

Din feedback er vigtig for, at Blogger kan blive ved med at være en sikker platform for indholdsskabere og læsere. Selvom vi ikke besvarer de enkelte rapporteringer, gennemgår vi alle indsendte rapporter og træffer de nødvendige foranstaltninger.

Hvis vi konkluderer, at dette indhold er i strid med vores retningslinjer for fællesskabet, kan vi gøre et af følgende:

  • Placere en advarselsside foran indholdet for at underrette læserne
  • Fjerne det
  • Give forfattere og administratorer besked
  • Angive et link til en kopi af meddelelsen om fjernelse
Google-apps
Hovedmenu