അന്‍വറുല്‍ ഹഖ്

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Communications or Media
Occupation journalist
Location Kochi, Kerala, India
Introduction മാധ്യമം പത്രത്തില്‍ സബ് എഡിറ്റര്‍. ഇപ്പോള്‍ മലപ്പുറം എഡിഷനില്‍.