surangrat

My blogs

About me

Location อ.เมือง, ราชบุรี, Thailand
Introduction ชื่อเล่น..ภา จบ ป.ตรี จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เอกบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สถานทีทำงาน อบต.คูบัว (ส่วนการศึกษา) ปัจจุบัน ศึกษาต่อ ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 12 ฝึกสอน โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ป.6