கணேஷ்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Automotive
Occupation eng.
Location கோவில்பட்டி.., India
Introduction சாதாரணமானவன்.... அறிவியல் பிடிக்கும்.... சுஜாதா பிடிக்கும் ... ஐன்ஸ்டீன் பிடிக்கும்.... புத்தகம் படிப்பேன்...
Interests only book reading
Favorite Movies all jackie chan movies
Favorite Music ar rehman
Favorite Books dan brown books, stephen hawking books. ayn rand "we the living". carl sagan "brocas mind" "contact" sujatha books