__________________________________

My blogs

About me

Introduction Barnestemmene er en organisasjon for flerkulturelle familier. Vi mener at våre barn har rett til å vokse opp med begge foreldre, og at våre familier har rett til å eksistere på lik linje med familier der begge foreldrene er norske. Barnestemmene er en organisasjon dannet av flerkulturelle familier, som er kommet sammen for å kjemper for sine barns rettigheter. Vi opplever ofte i familiegjenforeningssaker at barns rettigheter blir satt til siden og oversett. Vi som foreldre står sammen og kjemper for våre barns rettigheter, for at våre barns stemmer skal bli sterkere og hørt av staten i familiegjenforeningssaker. Vi kjemper for familiens rett til å eksistere, og være samlet. __________________________________