Erika

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Communications or Media
Occupation geolog, journalist, informatör
Location Uppsala, Sweden
Introduction Efter att ha jobbat som teknik- och vetenskapsjournalist i ett decennium bestämde jag mig 2007, när tillfället uppstod, för att byta spår. I prognosen ingick en förväntad global lågkonjunktur efter OS i Peking (den ser ni nu). Jag klarade it-bubblan bra och behövde inte den erfarenheten en gång till. Dessutom är det oerhört stimulerande att se världen från ett annat håll ibland. Så nu är jag informatör i offentlig verksamhet. De åsikter jag vädrar här är dock helt mina egna.