தேவன்

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction உலகம் இருள்சூழ்ந்த நேரத்தே, ஒரு மின்மினி பூச்சியின் ஆற்றலின் அளவில் ஒளியை கொணர்ந்து ஒருகோடி சூரியனை தேடிக்கொண்டிருக்கிறேன். மதம் கடந்த, மதிப்புமிகு நல்லோர்களின் தயவும், அவர்களின் ஆசியும் தேடுவதால் எனக்கு இது பரிச்சயமாகும் என்ற நம்பிக்கையுடன்... தமிழகத்தின் நெற்களஞ்சியத்தில் பிறந்து, தற்போது தமிழகத்தின் தலைநகரத்தில் வசிப்பவன்.
Interests தவம், சித்த மருத்துவம், ஞான விசயங்கள்.