Kalle af

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Religion
Occupation pastor
Location Borgå, Nyland, Finland
Introduction Jag heter Karl af Hällström och kallas Kalle. Jag bor och arbetar som kyrkoherde i Lovisa, världens östligaste stad med svenska som ett officiellt språk. - I am a Lutheran pastor from Finland.
Interests theology, history, genealogy, science fiction, fantasy, religion, christianity, film, music, food, humour
Favorite Movies Star Trek, Lord of the Rings, Star Wars, Amélie
Favorite Music Verdi, Grieg, Schubert, Bruce Springsteen, Bo Kaspers Orkester
Favorite Books Bibeln, Peter Halldorf, Adrian Plass, Isaac Asimov, Robert A. Heinlein, Lord of the Rings