ගොම්PARTS

My blogs

About me

Gender MALE
Location Badulla, Uwa, Sri Lanka
Introduction මේ ලස්සන කොල්ල ගැන කියනවනං එලි වෙනකං උනත් කියතැහැකි.. ඇහැට කනට පේන කොල්ලෙක්,ගොංපාට් දාන්ඩ හපන..,එහෙම කරල කස්ටිය හිනා ගස්සන්නත් ජුන්ඩක් වගෙ පුලුවං.. අම්මට හුඩු.... ඇයි.... ගෑණු හප්ප....., එලිවෙනකන් තියනව Qවට ඔය ටික තමයි ඉතිං..
Interests Photography, Dj Music
Favorite Movies The Hangover, Up