විභීෂණ II

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Sri Lanka
Introduction දවසින් දවස ඇහෙන පේන දේවල් පුළුවන් විදියට තේරුම් ගන්න , බ්ලොග් අවකාශයේ ඇවිදීම විනෝදාංශයක් කරගත්තු , නම ෆේක් වුනත් වැඩ රියල් , කියන්න ලියන්න ඔලුවට එන වචන බැරියර් නැතිව එහෙම්ම ලියල කියල දාන , තවත් එක චරිතයක්, බ්ලොග් අවකාශය නිවහන කරගත්ත.