വിനയന്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Occupation എഞ്ചിനീയർ
Location വെച്ചൂർ/വൈക്കം -- ടി. നഗർ/ചെന്നൈ, കോട്ടയം/കേരളം -- തമിഴ്നാട്, India
Introduction ഞാൻ: കുറെ ഓർമ്മകൾ, കുറെ ബന്ധങ്ങൾ, കുറെ പാട്ടുകൾ, കുറെ യാത്രകൾ പിന്നെ ഒരു കാമറയും...
Interests ഫോട്ടോഗ്രഫി, സംഗീതം
Favorite Music കർണ്ണസുഖം നൽകുന്ന എന്തും