Việt Hà

My blogs

About me

Gender Female
Industry Publishing
Occupation Chuyên viên PR
Location Hà Nội, Vietnam
Introduction Tôi thích đọc sách giải trí đơn thuần. Nhưng tôi cũng biết những cuốn sách có giá trị nâng cao nhận thức, kiến thức, tâm hồn con người... mới thật sự có giá trị cho quá trình trưởng thành của một con người. Và những cuốn sách ấy đa phần là không dễ đọc, thậm chí chúng ta phải ép mình thì mới có đủ quyết tâm đọc. Vậy nên trong trang blog www.sothich.net này, tôi muốn chia sẻ với các bạn quyết tâm và niềm vui để đọc những cuốn sách ấy. Nhưng đôi khi cũng sẽ là những cuốn sách rất vui vẻ, nhẹ nhàng (và có ý nghĩa nữa) cho những đứa trẻ và cho chính bản thân chúng ta...