ഉമ്മു അമ്മാര്‍

My blogs

Blogs I follow

About me

Introduction ഞാന്‍ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പാലേരി എന്നാ സുന്ദര ഗ്രാമത്തില്‍ വളര്‍ന്നു ഇപ്പൊ ബഹറിനില്‍ ജീവിക്കുന്നു,,, നന്മ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനായി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുന്നു...