کامران

My blogs

About me

Introduction --------------------------------------- کامران هستم, علاقه مند به پژوهش بر روی تاریخ و ادیان. آزاد می اندیشم و آزاد می نویسم و وابسته به هیچ گروه و دسته ای هم نیستم.
Interests کتاب