சுடர்மணி...(கொஞ்சம் நல்லவன்)

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Location கீழையூர்- now ABUDHABI, UAE, United Arab Emirates
Introduction பசுமையான கிராமத்தில் பிறந்து, பாலைவன நாட்டில் பணி செய்யும் பாவப்பட்ட பிறவி....