ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮಾವಲಿ..

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Bangalore, Karnataka, India
Introduction ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ... ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡಿ.