UTELE kirjastossa

My blogs

About me

Location Turku, Finland
Introduction UTELE – Uusia tapoja esittää tutkimustuloksia

Projektin tavoitteena on soveltaa kekseliäitä ilmaisumuotoja tutkimustulosten yleistajuistamiseen sekä etsiä yleisille kirjastoille aktiivisempaa roolia tutkimustiedon välittäjänä. Hanke pyrkii tavoittamaan uutta yleisöä tutkimukselle sekä kehittämään kirjastoammattilaisten ja eri asiakasyhteisöjen tieteenlukutaitovalmiuksia. Ennen kaikkea pyrkimyksenä on vahvistaa kirjastojen roolia yleistajuisen, kaikkien saavutettavissa olevan tutkimustulostiedon levittämisen areenana.

UTELE keskittyy etsimään, kokeilemaan ja arvioimaan keinoja, joilla yleinen kirjasto voisi edistää tutkimustiedon leviämistä toimintaympäristöönsä. UTELE myös miettii, miten kirjasto saisi herätettyä asiakasyhteisöjen uteliaisuuden tutkimuksen tuottamaa tietoa kohtaan. Lisäksi Koneen säätiön rahoittama UTELE kehittää yleisten kirjastojen käyttöön konseptia, jonka avulla kirjastojen on mahdollisuuksia tuoda tutkimustietoa lähemmäksi ihmisiä.