nguoilotgach

Blogs I follow

About me

Introduction sinh năm 1949(Huế) học sinh Taberd(Sài gòn) du học ở Nhật từ năm 1967.