കൃഷ്‌ണ.തൃഷ്‌ണ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location മിഡില്‍ ഈസ്റ്റ്
Introduction അറിഞ്ഞുകൊണ്ട്‌ പറയാതെ പോകുന്ന ചില സത്യങ്ങളെ അന്വേഷിക്കുന്നു. തഴയപ്പെട്ട ചില അദ്ധ്യായങ്ങളിലൂടെ നടന്നപ്പോള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ തോന്നിയവ ഇവിടെ എഴുതിവെക്കുന്നു. കപടസദാചാരത്തിന്‍റെ പേരില്‍ ബോധപൂര്‍വം മൌനം പാലിച്ച ചില ഏടുകളില്‍ എന്‍റെ കണ്ണുകള്‍ കണ്ടവ ചിലതു കുറിക്കുന്നു. എതിരഭിപ്രായമുള്ളവര്‍ ഉണ്ടാകാം. ഇത്തരം അനുഭവങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തവരുണ്ടാകാം. പക്ഷേ ഞാന്‍ എഴുതുന്നു. ~~~This blog deal with Religion and Sexuality. Readers discretion is requested.
Favorite Movies പദ്മരാജന്റെ, ഭരതന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍