Martin

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Government
Occupation Polis
Location Solna, Stockholm, Sweden
Introduction Till yrket är jag civilingenjör i grunden, men trots varierande och stimulerande arbete, så kände jag efter ett par år att något saknades, då jag har ett samhällsintresse som jag inte fick utlopp för. Jag letade även efter en konkret känsla av att få göra nytta och hjälpa människor, och valde att utbilda mig till polis, vilket jag jobbar som nu. Arbetet är engagerande, givande och intressant, men jag har fortfarande en vilja till diskussion och samhällsdebatt som jag inte får utlopp för, och det är nog främsta anledningen till att jag bestämde mig för att börja blogga. Jag har även, av samma anledning, nyligen gått med i miljöpartiet. Globala frågor och internationell politik har alltid intresserat mig. Delvis beror nog detta på att problemen, som kränkningar av mänskliga rättigheter, miljöförstöring, fattigdom, mm är så mycket värre ute i världen än hemma i Sverige. Politiskt, så definierar jag mig som socialliberal. Även om rättviseperspektivet är centralt för mig, så är även den individuella friheten viktig. Jag är inte religiös, och tenderar att vara skeptisk till alla värderings- eller trossystem där människor inte uppmuntras att ifrågasätta.
Interests Politik, samhällsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöfrågor, integration, internationell politik, utvecklingsfrågor, hållbar utveckling, Latinamerika