khuyenhocngamy

My blogs

About me

Location Hà Nội, Xã Thanh Mai-Huyện Thanh Oai, Vietnam
Introduction Tình cảm quê hương và tình hình hoạt động khuyến học Làng Nga My thượng ! "Ngào ngạt hương thơm, khói toả; Bốn phương lối cũ tìm về; Mái đình, chùa Trên, Quán Dưới; Dòng sông, bãi vải,- Hồn quê"
Interests Phát triển giáo dục quê nhà
Favorite Movies Tâm lý xã hội, hành động
Favorite Music Trữ tình, nhạc truyền thống
Favorite Books Lịch sử