Sigrid

My blogs

About me

Gender Female
Location Nordre Brandbu, Oppland, Norway
Introduction Hagen min ligger på Hadeland, like ved Randsfjorden. Terrenget er sør/vestvendt, ganske bratt og på grunn av varmen fra Randsfjorden er klimaet et sted mellom H3 og H4. Jordsmonn i hagen er stort sett leire, med litt innslag av rød skredjord der det er liten dybde til fjell. Tomta er ca 3,5 mål, men bare en liten del, i underkant av ett mål, er opparbeidet til hage. Hovedinteressen min er stauder i alle former og fasonger. Jeg samler Geranium (Storkenebb) og har rundt 200 forskjellige. I tillegg til Geraniumene, har jeg ganske mange Hosta og Hemerocallis. Totalt antar jeg at jeg har i størrelsesorden 6-700 forskjellige staudeslag i hagen, i tillegg til busker/trær.
Interests Hage, særlig stauder