CA Far de Cavalleria

My blogs

About me

Location Es Mercadal, Menorca
Introduction El Camp d'Aprenentatge Far de Cavalleria forma part de la xarxa de camps d'aprenentatge de la Conselleria d'Educació i Cultura del Gover de les illes Balears.Està situat al Cap de Cavalleria a la Tramuntana de Menorca. El C.A. ofereix als centres escolars no universitaris un grapat de itineraris i activitats dirigides al coneixement i estudi de l'entorn natural de Menorca.