பின்னோக்கி

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Location சென்னை, தமிழ்நாடு, India
Introduction காலம் நதியை போல மெல்ல நகர்ந்து போகுதே ! நதி காயலாம், நினைவிலுள்ள காட்சி காயுமா ?
Interests வானவியல், அகழ்வாராய்வு, திரைப்படங்கள், புத்தங்கள் மற்றும் எழுத்து
Favorite Movies காதலிக்க நேரமில்லை, வருஷம்16, மிஸ்ஸியம்மா, சபாபதி, அடுத்தவீட்டு பெண், Before Sunset, Before sunrise, The Shawshank Redemption, Zodiac, Heat, Ronin, Inside Man, All Thriller Movies
Favorite Books Comics: Blueberry, Lucky Luke, Iznogoud, X111 Stories: Sujatha, R.K.Narayanan and Kalki novels