"Проект Св. Наум-ГПСМП"

My blogs

About me

Industry Science
Occupation Психиатри и психотерапевти
Location гр.София, ул. „Орехова гора” №17Б, Bulgaria
Introduction Нашият Проект е модерна идея, възникнала между специалисти в областта на психиатрията, целяща да предоставя на индивиди и семейства с психиатрични проблеми услуга според личните нужди на пациентите и техните близки. В екипа ни работят група специалисти в областта на психологията и психиатрията за възрастни и деца. За въпроси: contact@proecta.eu