Petter Jakobsson

My blogs

About me

Gender Male
Introduction Jag arbetar med ombudskontakter, församlingsaktiviteter, folkbildning och mobilisering på Diakonia. I februari och mars 2010 deltar jag i en resa för Diakoniaombud till Bolivia och Peru.