Quản trị viên

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Construction
Occupation Công nghệ thông tin
Location Hà Nội, Hà Nội, Vietnam