Khu--ê

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Location Tâi-pak-koāiⁿ, Taiwan
Introduction Tâi-oân,Tâi-pak-chhī, kian-chhî ēng bú-gú siá bûn-chiuⁿ kap chhòng-chok
Interests Lú-iû, Chia̍h, Phah nâ-kiû, Khòaⁿ-chu, Khòaⁿ-cha-bó͘, Chiūⁿ-bāng
Favorite Movies PI-CHÊNG-SIÂⁿ-CHHĪ, LOĀN-LOĀN-HONG-TÎN
Favorite Music Bân-lâm-gú koa-khek, Kńg-tang-ōe koa-khek
Favorite Books TÂI-OÂN PE̍H-ŌE-JĪ BÛN-HA̍K SOÁN-CHI̍P