රන් සමනළියක්

My blogs

Blogs I follow

About me

Location Sri Lanka
Introduction මම ගොඩක් නිදහස් අදහස් වලින් පිරුනු සමනළියක් ....ඒ නිදහස් අදහස් , පරණ මතක සටහන් ඔයාල එක්ක ඒ කියන්නෙ මගෙ සමණල් යාලුවො එක්ක බෙදා ගන්න මම හරිම ආසයි.කාලේකට කලින් නම් මම හරිම දග මල්ලක් දැන් නම් ටිකක් තැන්පත් වෙන්න පුරුදු වෙනවා.දැන් ඉතින් අපි ලොකු ළමයි කියලා හැමොම කියනවා නේ....
Interests මම බ්ලොග් කියවන්න අසයි, සින්දු අහන්න අසයි