Tuệ Hoan

My blogs

About me

Industry Consulting
Occupation Luật sư, cố vấn hệ thống
Location Saigon, Vietnam
Introduction Tuệ Hoan là nickname của luật sư Hồ Hữu Hoành, người có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn franchise, sở hữu trí tuệ, đầu tư, mua bán - tái cấu trúc doanh nghiệp, lao động - nhân sự, và huấn luyện, đào tạo. Hiện nay, Ls.Hoành hiện đang điều hành Hãng luật Saigonmind, và Công ty Saigonmind. Số điện thoại: 0901 251 075.