Kembara

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender FEMALE
Introduction "Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia(Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan begitu pula dalam (Al-Quran) ini, agar Rasul(Muhammad) itu menjadi saksi ke atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka laksanakanlah solat dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dia-lah Pelindungmu; Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong"