ZeeFlyPeople

My blogs

About me

Industry Arts
Occupation Vsakdanje spontan
Location Badalalad, Webrova, Slovenia
Links Audio Clip
Introduction se govori naokol, o nas pa še več.
Interests so pogoj, da se kaj zgodi.
Favorite Movies so fejt zadeva v izbranem trenutku.
Favorite Music nam ne ugaja, raje imamo tisto nepriljubljeno.
Favorite Books so že prebrane.