Nguyễn Văn Nghĩa

My blogs

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation Lập trình viên
Location Hà Nội, Vietnam
Interests Bóng đá: Đá bóng, fifa online, ... Handmade
Favorite Books Sự an ủi của triết học