Bengt

My blogs

About me

Introduction Ambitionen är att föra fram metoder som övar upp elevernas förmåga att arbeta självständigt och lyckas med att skapa egna konstruktioner och former i skolslöjden.