සංහිඳ පාමුළ

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Student
Occupation Student
Location Moscow, Moscow, Russia
Introduction තමන්ගෙ පඩුවෙ ඉන්න කැමති කෙනෙක් කිව්වොත් නිවැරදි මට හැඟන විදියට. දැනට මම පිටරටක ජීවත් වෙන්නෙ, ලංකාවට එන්නෙ නිවාඩුවකට තමයි. ඉතින් ඔවා තමයි මන් ගැන දැනට කියන්න තියෙන්නෙ, තව විස්තර කියන්නම්කො ඉදිරියෙදි. තනියම ඉද්දි පාලුව යන්න තමයි මෙ.. බ්ලොග් ලියන්න එකතු උනේ,
Interests සංගීතය, නිදහස් තැන්වල ඇවිදින්න, රිය පැදවීම, පොත් පත්තර කියවීම
Favorite Movies විශේෂයක් නෑ
Favorite Music කලබලයක් නැති සිංහල ගීත තමයි වැඩිපුරම කැමති
Favorite Books විශේෂයක් නෑ