பரிசல்காரன்

My blogs

About me

Gender Male
Industry Publishing
Occupation Media
Location திருப்பூர், தமிழ்நாடு, India
Introduction Everybody Listen.. He's got the right decision. You can not mess with him not even with his shadow...
Interests படித்தல் போட்டோ பிடித்தல் இப்போது வலைப்பூவில் கிறுக்கல்!
Favorite Movies அன்பே சிவம், மொழி
Favorite Music இளையராஜாவின் எல்லா இசையும்..
Favorite Books எல்லோர்க்கும் அன்புடன் (வண்ணதாசன் @ கல்யாண்ஜி-யின் கடிதங்களின் தொகுப்பு) நானும் இந்த நூற்றாண்டும் (கவிஞர் வாலியின் சுய சரிதம்) மற்றும் பல..

You're going to the moon! What did you forget to pack?

My mobile Phone...