გარდაბნის მაცნე

My blogs

About me

Location გარდაბანი, ქვემო ქართლი
Introduction გარდაბნის მაცნე კავკასიის ჟურნალისტთა ქსელის ქვემო ქართლის წევრთა მედია გამოცემაა.(http://caucasusjournalists.net/) მისი მიზანია გარდაბნის რაიონის შესახებ აქტუალური იფორმაციის საზოგადოებისათვის მიწოდება, ქვემო ქართლის რეგიონში სამოქალაქო ჟუნრალისტიკის განვითარების ხელშეწყობა. იმ გარემოების გათვალისწინებით, რომ გარდაბანში ამ დროისათვის არ არსებეობს ადგილობრივი მედია, გარდანის მაცნე საფუძველს ჩაუყრის რაიონში დამოუკიდებელი და ადგილობრივი თემის ინტერესების გამომხატველი მედიის განვითარებას. ვითვალისწინებთ რა იმ გარემოებას, რომ საზოგადოებაში მწირია ინფორმაცია ზოგადად ჩვენი რეგიონის შესახებ, ვეცდებით გავაშუქოთ სრულად ქვემო ქართლის რაიონებში მიმდინარე მოვლენები. გარდაბნის მაცნე არის პარტიორი ბლოგი ქვემო ქართლის საინფორმაციო პორტალის KKPRESS.GE