NGUYỄN QUỐC VỸ

About me

Gender Male
Industry Education
Occupation Giảng viên
Location Quy Nhơn, Bình Định, Vietnam
Favorite Music Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Trần Tiến, Văn Cao