Étienne

My blogs

About me

Occupation Bratr z povolání
Introduction Fotografie... kamínek z mozaiky světa... kratičký úsek života... myšlenka převedená do obrazu... obraz, jenž přivádí k myšlence...