സുനില്‍

About me

Gender MALE
Industry Construction
Occupation മാനേജര്‍ വിനിമയം
Location ഖത്തര്‍, ദോഹ, Qatar
Introduction വിവരദോഷി , മുന്കോപകാരന്‍, അന്ന്യ ദുഃഖത്തില്‍ കരുണ,
Interests നല്ല നാടന്‍ ഭക്ഷണം കഴികുക, ഉറങ്ങുക
Favorite Movies ശങ്കരാഭരണം, വടക്കും നാഥന്‍...
Favorite Music വിശപ്പിന്റെ സംഗീതം
Favorite Books ഫെട്രല്‍ ബാങ്ക് പാസ്‌ ബുക്ക്‌.