Mister Yoso

My blogs

Blogs I follow

About me

Industry Internet
Location Philippines
Introduction Ako ay nandyan lamang sa paligid. Kanina'y nakita mo ako sa gilid. Sana'y malaman ng sambayanan na ako ang lunas sa cancer ng lipunan. Alam ko ang lahat.
Interests Blogging, managot, mag-imbento ng kung ano-ano (tulad ng light bulb!)