Sten's refleksjoner

My blogs

About me

Gender Male
Location Hønefoss, Ringerike, Norway
Introduction Jeg ble født i november 1944, avgikk som konsernsjef i Umoe Restaurant Group AS, et gledesfylt konsern med 250 serveringssteder og ca. 5000 medarbeidere. Detaljene kan hentes fra deres hjemmesider. Jeg er gift med Eva, vi har tre døtre, 3 svigersønner og 6 barnebarn. Jeg er hjemmehørende på Hønefoss med arbeidssted i Sandvika. Min ambisjon for eget lederskap har vært å bidra til at mine medarbeidere gis mulighet til å ta ut sitt personlige vekstpotensial, at bedriften holder høy etisk standard og utviser samfunnsansvar i all sin virksomhet. Entusiasme og arbeidsglede i en bedrift,organisasjon eller annen type virksomhet må spre seg fra toppledelsen og utover. Det innebærer at lederen er flaskehalsen og aldri kan unndra seg ansvaret for det som ikke fungerer under sitt, og i min sammenheng, mitt lederskap.