လင္းလက္ၾကယ္စင္

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Tourism
Location East Singapore, Singapore
Introduction အမိျမန္မာႏိုုင္ငံကိုု တိုုးတက္ေစခ်င္ေသာ ၊ စိတ္အနည္းငယ္ၾကီးေသာ ၊ စာအုုပ္မ်ားကိုု ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုုးေသာ ၊ မိသားစုုကိုု ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုုးေသာ မိန္းကေလးတစ္ဦး။
Favorite Music Pop & Rock Music