ഫൈസല്‍ ബാബു

My blogs

Blogs I follow

About me

Gender Male
Industry Engineering
Occupation working as a electronic Techinician in saudiarabia (specialise in photocoiper ,fax , printer ,prgaramming and maintanance... )
Location oorkkadavu, India
Introduction എന്നെക്കുറിച്ച് ഞാനെന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങള്‍ പറയും,"അവന്റെയൊരുപൊങ്ങച്ചം"എന്ന് .വല്ലതുംപറയാതിരുന്നാലോ?,"അവന്റെയൊരു ജാഡ"എന്നും...എന്ത് തോന്നിയാലും ഞാന്‍ ‍പറയാം,ജീവിതത്തിന്‍റെ രണ്ടറ്റവും കൂട്ടിമുട്ടിക്കാന്‍ പ്രവാസ ജീവിതം നയിക്കുന്ന അനേകരില്‍ ഒരാളായി സൗദിയിലെ കുന്‍ഫുദ എന്ന കൊച്ചു പട്ടണത്തില്‍ പ്രവാസിയായി ഞാനും ......
Interests Reading, blog, chat ...