സ്വതന്ത്രന്‍

My blogs

About me

Gender MALE
Industry Technology
Location Cochin, Kerala, India
Introduction ഞാന്‍‍...,ഞാന്‍ ആരെങ്കിലുമാകട്ടെ, അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ വിഷയം. അനീതിയുള്ളിടത് കലാപമുണ്ടാകണം, അല്ലെങ്കില്‍ അവിടം കത്തി ചാമ്പലാകണം.