งามตา

My blogs

About me

Gender FEMALE
Industry Law
Occupation รับราชการ
Location อ.ดำเนินสะดวก, จ.ราชบุรี, Thailand
Introduction กำลังศึกษาที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง)รุ่นที่ 16